Welke witvissen zijn er in Nederland?

De Nederlandse wateren kennen verschillende soorten witvis. Het is tijdens het vissen goed om te weten met welk soort witvis je te maken hebt, dat je ze kunt herkennen en dat je weet wat je van ze kunt verwachten. Het is daarom goed om je af te vragen; Welke witvissen zijn er in Nederland?

In Nederland zijn de meeste bekende en de meest gevangen witvissen; De brasem, de voorn, en de winde. Onder de voorn heb je de ruisvoorn en de rietvoorn. De minder bekende witvissen zijn de kolblei en de alver.

Naast precies te weten welke soorten witvissen er rondzwemmen in de Nederlandse wateren, is het ook belangrijk om te weten waar ze voorkomen, wanneer ze actief zijn, wat de kenmerken van de vis zijn en wat ze graag eten. Dit alles en meer zullen we in dit artikel uitgebreid bespreken!

Voorn

De voorn is de bekendste en meest gevangen witvis in Nederland. Je kunt de voorn herkennen aan zijn zilveren kleur en zijn oranje/ rode vinnen. De voorn heeft verschillende soorten, de bekendste soorten zijn de ruisvoorn en de blankvoorn.

Als je met de vaste stok, een dobber en een stukje brood aan het vissen bent de kans groot dat de vis die je vangt een voorn zal zijn. De voorn is namelijk de meest gevangen witvis in Nederland. De voorn is te herkennen aan de zilveren kleur met de fel oranje/ roodachtige vinnen.

Meestal is de voorn niet zo groot, ongeveer een centimeter of 10. Toch is het Nederlands record voor de voorn 48 centimeter!

De voorn kun je vinden in bijna alle zoetwater gebieden in Nederland. Maar vaak komen ze voor in de kleine slootjes tussen de woonwijken. Hier liggen ze graag bij de kant of tussen waterplanten om zo niet op te vallen voor de roofvissen.

Een voorn eet graag brood, wormen, maden en mais.

Ruisvoorn en blankvoorn

De voorn zelf is weer op te delen in veel verschillende soorten. Zo heb je de bittervoorn, de kopvoorn en de serpeling. Maar de twee meest bekende soorten van de voorn zijn de ruisvoorn en de blankvoorn.

De blankvoorn en ruisvoorn komen allebei voor in zowel stilstaand water zoals slootjes en stromend water zoals een rivier. Daarom zal het vaak een ruisvoorn of blankvoorn zijn als je een voorn hebt gevangen.

De ruisvoorn en blankvoorn zijn eenvoudig met elkaar te verwarren omdat ze veel op elkaar lijken. Toch zijn er enkele verschillen;

  • De rugvin van de ruivoorn is wat meer achterin het lichaam dan bij de blankvoorn.
  • De blankvoorn heeft altijd een rood/oranje vlek bij de pupil zitten. Dit heeft de ruisvoorn niet en dit is daarom de beste manier om deze twee uit elkaar te houden.

Brasem

De brasem is een populaire witvis om te vangen, ze kunnen behoorlijk groot en sterk worden. De brasem is te herkennen aan de  bronzen tot zilveren kleur, de korte en puntige rugvin en de wat langere staartvin. De vinnen zijn altijd donker van kleur.

Ook de brasem is een bekende witvis in Nederland. De brasem is minder snel te vangen met de vaste stok. Het kan wel, maar de meeste vissers gebruiken een werphengel met vaak een voerkorf met lokvoer erin.

De brasem komt vooral voor op zoetwater plekken waar het water niet te hard stroomt. En het liefste op wat bredere open waterplekken. Daar zitten ze graag diep in het water een stukje van de kant af.

Een brasem is te herkennen aan een bronzen tot zilveren kleur. Bij helder water krijgt brasem een wat bronzen kleur en bij troebel water krijgt de brasem meer een zilveren kleur. Ook hebben brasems altijd donkere vinnen, waarbij de vin op de rug altijd een puntachtige vorm heeft.

Het record voor de brasem staat in Nederland op 77 centimeter. Maar de meeste brasems die je zult tegenkomen zullen tussen de 20 en de 35 centimeter zijn.

Een brasem eet graag brood, deeg, maden wormen, mais en muggenlarven.

Winde

De winde is een zoetwatervis die vooral voorkomt op groot en open water. Denk bijvoorbeeld aan een rivier. Een winde is te herkennen aan de zilveren kleur met een kleurloos oog. De winde valt onder een soort van een voorn.

Ook een winde is eigenlijk een soort / afstamming van een voorn. Echter is de winde een heel ander type. Een winde komt namelijk vooral voor op groot open water zoals een rivier. Hier komt de winde regelmatig naar het wateroppervlak.

Veel vissers vangen dan ook een winde door brood of broodkorsten op een rivier te gooien. Zorg wel dat het brood blijft drijven. Na een tijdje is het mogelijk dat er een winde naar boven komt en het brood eet. Het is dan zaak om je brood met een haak eraan erbij te gooien.

Een winde is dus te herkennen aan de zilveren kleur met een kleurloos oog, ook hebben vinnen van de windes een roze kleur. In tegenstelling van de voorn waar de vin fel rood/oranje is.

Kolblei

De kolblei is een zoetwatervis die in Nederland op veel plekken voorkomt. Hij is te herkennen aan de zilveren kleur en het grote oog. De vinnen zijn klein en rood. De kolblei beweegt veel op de bodem en zoekt daar naar planten en kleine beestjes.

De laatste witvis in Nederland die we zullen behandelen is de kolblei. Dit is de minst bekende witvis van de lijst. De kolblei is makkelijk te verwarren met een voorn of een brasem maar het is toch een soort apart.

Zo heeft kolblei ook een zilveren kleur, maar een erg groot oog. En ook heeft de kolblei kleine vinnen die rood van kleur zijn.

Een kolblei komt op veel zoetwatergebieden voor in Nederland. Zowel in sloten als op rivieren. Wel beweegt de kolblei vaak over de bodem van het water. Het zoekt hier naar wormen, slakken, planten of andere kleine dingen wat het graag eet.

Het Nederlands record van een kolblei staat op dit moment op 43.5 centimeter. Maar de meeste kolbleien die je zult vangen zullen een lengte hebben van tussen de 20 en de 35 centimeter.

FAQ

Is een karper een witvis?

De karper is geen witvis. Wel kun je met de technieken en het aas wat je gebruikt voor witvis ook karper vangen!

Leven er witvissen op zee?

Nee, op zee leven er geen witvissen.

Hebben witvissen tanden?

Nee, de witvissen in Nederland hebben geen tanden. Alleen sommige roofvissen zoals de snoek en de snoekbaars hebben tanden.

Gerelateerde berichten